AGRESJA FIZYCZNA

Dla uczniów ZSZ właśnie agresja fizyczna wraz z agresją słowną  a także umieszczonym na pierwszym miejscu – demonstrowaniem władzy, budują 3 najliczniejsze kategorie budzących sprzeciw zachowań kolegów.Uczniowie LO mówią o zachowaniach kolegów z reguły z pozycji obser­watora – uczniowie ZSZ podają, iż sami byli przedmiotem ataku, przyznając się także i do roli czynnej w określonym wymiarze: „Bili młodszych uczniów ja też biję ha! ha!” (76Z). Uczniowi nie podoba się „nienawiść do nauczyciela, obraża ich ale nieraz jateż wyszłem z nerw,, (67Z).Zwraca uwagę niska ranga przypisywana odurzaniu się: palenie papiero­sów alkohol, nierzadko i inne używki, budzą sprzeciw w niewielkim stopniu. Wniosek, iż wynik taki być może jest spowodowany niskim stopniem nasy­cenia populacji tymi zachowaniami – nie byłby zasadny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *