AGRESJA FRUSTRACYJNA

Agresja frustracyjna była przedmiotem licznych badań, zainicjowanych przez Dollarda i współpracowników (1967), którzy sformułowali hipotezę agresji frustracyjnej. Mówi ona o dwustronnej zależności pomiędzy agresją a frustracją: agresja zawsze jest konsekwencją frustracji, a frustracja zawsze prowadzi do jakichś form agresji. Wskazali też na cztery zasadnicze cechy agresji: 1) siła agresji zależy od stopnia frustracji, 2) akty agresji ulegają hamowaniu pod wpływem kary, 3) tendencje agresywne mogą zostać prze­mieszczone, 4) akty jawnej agresji szybciej i skuteczniej zmniejszająnapięcie frustracyjne niż akty agresji ukrytej. Siła pobudzenia do agresji zależy od trzech czynników: 1) od siły pobudzenia do reakcji, jaka uległa frustracji, 2) stopnia przeszkody, 3) liczby zachowań, które uprzednio uległy frustracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *