CHARAKTERYSTYCZNA WŁAŚCIWOŚĆ

Charakterystyczną właściwością konfliktu jest wymiana negatywnych wpływów między jego uczestnikami, stwarzająca zagrożenie dla ich intere­sów i wymagająca podjęcia działań w ich obronie.Układ wzajemnych interakcji, sprzężeń prowadzących do nasilających się negatywnych oddziaływań partnerów, zostaje przerwany wówczas, gdy: (1) jeden lub obaj partnerzy interakcji wycofują się, (2) jedna strona zdominuje drugą i wymusza zgodę na uległość, (3) następuje przełamanie złej tradycji „oddawania” negatywnych wpływów i podjęcia pozytywnych kroków na drodze do porozumienia.Wiele konfliktów między jednostkami powstaje jako efekt spontanicznej agresji, wywołanej nagromadzoną frustracją (zob. Białyszewski 1983, s. 34). Mogą mieć charakter jawny – ukryty, racjonałny-nieracjonalny, zorganizo- wany-niezorgranizowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *