DEKLAROWANE WSPÓŁCZUCIE

Współczucie częściej deklarowane jest przez licealistów, którzy w obrębie analizowanej kategorii dołączają i inne motywacje, jak: wstyd („wstyd mi za ośmioklasistów”), doświadczenie przeszłości („kiedyś i ja byłam gnębiona”), oczekiwanie wzajemności („też oczekiwałabym pomocy w podobnej sytuacji”). Współczucie kilkakrotnie łąćzy się też z interwencją w postaci anonimu do dyrektora szkoły. Młodzież SZS podaje zwięźle: „żal mi kotów”, „żal mi młodych”.Wykorzystywanie przewagi fizycznej młodzież LO potępia, używając słowa przemoc: „uważam to za przemoc, to nieludzkie i wykorzystywanie swoich przewag” (72L). Młodzież ZSZ w podobnej sytuacji używa słowa „chamstwo”: „…pokazałbym im gdzie raki zimują…ponieważ wyłudzanie pieniędzy od młodszych jest chamstwem” .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *