DOPEŁNIENIE

Dopełnieniem prezentowanych danych są informacje dotyczące obserwowanej prrez badaną młodzież agresji. Najczęściej badani uczniowie stykali się z przemocą fizyczną, oglądając filmy video (22,2% ogółu badanych); było to główne źródło obserwowanej agresji dla 41,7% młodzieży ze szkoły artystycznej. W dalszej kolej­ności wystąpiły: przemoc fizyczna doświadczana w grupie rówieśniczej (20,0% ogółu badanych), to z kolei źródło było najważniejsze dla 57,1% młodzieży ze szkoły pomaturalnej, Sn xJki masowego przekazu (głównie telewizja) -15,3% ogółu badanych, oraz agresja w grupie kolegów szkolnych (12,1%). Badania nad stosowaniem przemo- cy słownej potwierdziły w zasadzie formułowaną w literaturze tezę, iż wraz z wiekiem następuje zastępowanie agresji fizycznej przez agresję werbalną. Tego rodzaju prawid­łowość nie wystąpiła jednak w przypadku młodzieży ze szkoły pomaturalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *