Drobnoustroje chorobotwórcze

Są tym niebezpieczniejsze, że rozwijając się na produktach nie wywołują w nich przeważnie żadnych widocznych zmian. Produkt na pozór świeży może stać się przyczyną poważnego zatrucia.
Drobnoustroje, w sprzyjających dla nich warunkach, rozwijać się mogą bardzo szybko. Produktami i pokarmami, w których drobnoustroje rozwijają się najlepiej są: mleko i jego przetwory, mięso, ryby, jaja, potrawy gotowane przetrzymywane w cieple przez dłuższy czas, warzywa i owoce. Dla rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych najlepsza jest temperatura ciała ludzkiego, niemniej dobrze rozmnażają się w temperaturze 15 — 40°C. Niska temperatura hamuje rozwój drobnoustrojów nie niszcząc ich, wysoka temperatura zabija je. Pamiętać jednak należy, że toksyny jady wytwarzane przez niektóre drobnoustroje dobrze znoszą wysoką temperaturę i nawet gotowanie może ich nie zniszczyć. Odpowiednie wykorzystanie temperatury przy magazynowaniu produktów i produkcji posiłków zabezpiecza nas przed zatruciami .pokarmowymi. Produkty należy przechowywać w możliwie niskiej temperaturze te które są dobrym środowiskiem dla drobnoustrojów (np. mleko), spożywać wyłącznie po przegotowaniu. Na obozie letnim trudno jest zapewnić niską temperaturę przy przechowywaniu żywności, dlatego produktów nietrwałych n:e należy przetrzymywać. Trzeba również pamiętać, że w posiłkach ugotowanych bakterie mogą się rozmnażać jeszcze szybciej niż w samym produkcie. Spożywanie potraw przechowywanych z dnia na dzień grozi zatruciem pokarmowym. Sporządzajmy więc tylko tyle potraw, ile zużyjemy w ciągu jednego dnia. Należy również chronić zarówno produkty i posiłki, jak naczynia i narzędzia pracy przed dostępem gryzoni i owadów, szczególnie much.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *