DRUGA STRONA

Z kolei druga strona interakcji – nauczyciele, też mają prawo być sfrusto- wani, choćby sytuacją materialną i spadającym prestiżem społecznym roli zawodowej.Badania własne zmierzały do odpowiedzi na następujące pytania badaw­cze:1.  Jakie są najczęściej źródła konfliktów między nauczycielami i uczniami?2.  Jak przedstawia się wzajemna percepcja partnerów konfliktowej interakcji (spostrzeganie własnej roli w konflikcie oraz siebie nawzajem)?3.  Jakie emocje dominują u osób pozostających ze sobą w konflikcie, ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości i form przejawiania agresji?.  Do jakich efektów końcowych dochodzą obie strony w konflikcie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *