DRUGIE KRYTERIUM

Drugim kryterium jest to, czy agresja jest narzędziem czy celem zachowania. W pierwszym przy­padku jednostka zachowuje się agresywnie, gdyż w inny sposób me może zrealizować planów, zamiarów i celów – jest to agresja insCramentalna. W drugim przypadku powodem agresji jest jakaś wewnętrzna pobudka, która sprawia, że czynimy komuś przykrość czy też sprawiamy ból – jest to agresja afekty wna. Kolejnym kryterium, według którego można porządkować posta­wy agresywne, jest to, czy mająone charakter obronny czy atakujący. Agresja atakująca jest instynktowna i jest charakterystyczna dla zwierząt; opisali ją etolodzy.Wyróżnione przez Ranschburga dwie formy agresji: instrumentalna i e- mocjonalna różnią się między sobą tym, że agresja instrumentalna powstaje wcześniej niż emocjonalna. Pierwsza pojawia się, gdy dziecko zauwaza, ze wybuchy złości z jego strony prowadzą do pożądanych przez nie zmian w otoczeniu, np. dorośli zaspokajają jakąś jego potrzebę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *