KATEGORIE ZACHOWAŃ

Wymienionym katego­riom zachowań nierzadko towarzyszy aspekt finansowy, a więc wyłudzanie pienię­dzy, nie występujące jednak jako samodzielna kategoria, lecz zawsze w uwikłaniu: „Starsi koledzy biją młodszych i wyciągają od nich pieniądze,, (15L), „gnembiom młodsze pokolenie a nieraz zabierają pieniądze” (46Z). Nie można wykluczyć, że czynom takim sprzyja atmosfera pogoni za pieniądzem, którą następująco opisuje jedna z uczennic: „szpanowali pieniędzmi, kto ich nie miał me liczył się” (44L).Pozostałe kategorie budzących sprzeciw zachowań uczniów zyskały niż­sze rangi. Najniższa – kategoria odurzania się.Świat rówieśników, oglądany z perspektywy uczniów LO i ZSZ nie wygląda Uik samo. Licealiści odnotowują, w pierwszym rzędzie, agresję słowną, demons­trowanie wład/y i brak solidarności – agresję fizyczną umieszczając na przedos­tatniej pozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *