KONFLIKT INTERPERSONALNY

Konflikt interpersonalny wymaga uczestnictwa co najmniej dwóch osób, np. ucznia i nauczyciela, które muszą pozostawać ze sobą w kontakcie (wza­jemne wywieranie wpływu). Wpływ wywierany chociaż przez jednego z par­tnerów jest niekorzystny (zagrażający) dla drugiego. Potencjalne różnice między ludźmi w konflikcie zostają ujawnione i stają się przeszkodą w utrzymaniu dobrych stosunków między nimi. Sposób oce­niania charakteru oddziaływania partnera interakcji jest wysoce subiektywny i zależy od indywidualnych kryteriów (własnych standardów stosowanych przez daną osobę do charakterystyki wpływu innych na jej sytuację). O pro­cesie nadawania znaczeń zdarzeniom przez ludzi wiele pisali w polskiej literaturze psychologicznej Obuchowski (1974), Sęk (1980) Tomaszewski (1984) i inni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *