KTO ZASTĘPOWI SŁUŻBOWEMU POMAGA?

GOSPODARZ OBOZU

Przede wszystkim dlatego, że odpowiada za całą gospodarkę. O przedobozowych obowiązkach gospodarza już mówiliśmy. iNa obozie należy do niego: Organizacja gospodarstwa obozowego. Kierowanie i współpraca przy budowie urządzeń gospodarczych. Organizowanie zakupów i odbioru żywności. Organizacja racjonalnego żywienia (układanie jadłospisów), codzienne wydawanie produktów zastępowi służbowemu, zgodnie z ułożonym jadłospisem, w ilościach przewidzianych normami żywienia. Współpraca z oboźnym, magazynierem, kwatermistrzem. Współpraca z zastępem służbowym w czasie gotowania i wydawania posiłków. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji i przyjmowanie dziennych raportów kuchni. Ustalenie sposobu przekazywania służby, oraz opracowanie zakresu obowiązków zastępu służbowego. Kontrolowanie czy zastęp służbowy przestrzega regulaminu ułożonego przez komendanta obozu, gospodarza i magazyniera. Zasadniczą częścią regulaminu zastępu służbowego jest „regulamin sanitarny’. Ponieważ niełatwo tę część tak ułożyć, aby żadnej bardzo istotnej sprawy nie ominąć, podajemy przykład.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *