MOŻNA ZAUWAŻYĆ

Można zauważyć, że w powyższy sposób zarysowane stanowisko F. Zna­nieckiego można odnieść do konstrukcji postawy, pojęcia, które mając już dzisiaj w miarę jednoznaczny sens teoretyczny, pozwala badania przeprowadzone w konwencji stosunku wychowawczego wzbogacić o płaszczyzny podstawy: poznawczą (wiedza, powinności, przekonania), behawioralną (program działa­nia) i emocjonalno-oceniającą (emocje, oceny) (Marody 1976). Takie też płasz­czyzny w analizowanej rzeczywistości szkoły wyróżniam, sprawdzając jak prob­lem agresji rysuje się w odniesieniu do dwóch członów systemu wychowawcze­go, tj. nauczycieli wobec uczniów i uczniów wobec siebie nawzajem.Poniżej zaprezentuję tylko owo„promieniowanie tła”, a więc nasycenie środowiska czynami budzącymi sprzeciw uczniów oraz jeden z typów reakcji na agresję, różnicując badaną populację tylko pod względem typu kontynuo­wanej szkoły ponadpodstawowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *