NAJTRUDNIEJSZA BARIERA

Uczniowie uznali, że agresywni byli częściej nauczyciele, a formy tej agresji, to przede wszystkim: złośliwość w wypowiedziach (lekceważenie, brak przy­chylności, obrażanie, poniżanie) 45,95%). Ponadto nierzadkie były pogróżki i szantażowanie ucznia konsekwencjami jego zachowań, co zwykle prowadziło do eskalacji konfliktu (12,12%). Zdarzały się również agresywne czyny w za­chowaniach nauczycieli, takie jak szarpanie, bicie linijką itp (15,15%).Barierą najtrudniejszą do przebycia dla uczniów w kontakcie z nauczycie­lami okazała się postawa dominacji u tych ostatnich, skłonność do prezento­wania wyższości w stosunku do ucznia, przewagi i dystansu, wynikających z racji wyższej pozycji w hierarchii władzy, prestiżu i różnicy wieku (46,42%). Przyjęcie przez nauczyciela takiej prespektywy w spostrzeganiu ucznia prowadzi nieuchronnie do bezkrytycznego przekonania o własnej nieomylności, słuszności racji (10.71%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *