NIE WIELKIE ZMIANY

Stan zarejestrowany w ty­powych szkołach publicznych potwierdza wysuwane wcześniej twierdzenie o opresyjności szkoły, jako jej cesze strukturalnej. Szkoła jest ciągle postrze­gana jako źródło zagrożeń, tak przez uczniów LO jak i ZSZ, i upływ czasu, przełom formacyjny lat 1989/90, zmiana ustawy oświatowej czy kilkakrotne zmiany gabinetów, w tymMinistrów Edukacji Narodowej, w ostatnich latach nie wiele tu zmieniły. Sy tuacj a wręcz nawet uległa pogorszeniu, gdyż szkoła w latach 80-tych była źródłem negatywnych przeżyć dla mniejszej liczby uczniów; nie było także wówczas w szkole problemu narkotyków, na skalę, która rysowałaby się w masowych badaniach statystycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *