NIEROZWIĄZANE KONFLIKTY

Konflikty, które nie zostały rozwiązane pozostawiły szereg śladów w psy­chice partnerów konfliktowych interakcji. Najboleśniej odczuwany przez nauczycieli skutek przykrych doświadczeń konfliktowych, to utrata zaufania do ucznia i dobrej opinii o nim (40%), utrata autorytetu ucznia w oczach kolegów z grupy (21,6%) oraz doraźne straty, takie jak obniżona ocena z przedmiotu, urażona duma, okazanie ustępliwości i inne (po 4%).Licealiści również wypełniali analogiczną ankietę dotyczącą sytuacji kon­fliktowych. Pisali o typowych konfliktach z nauczycielami, których powo­dem były najczęściej oceny szkolne nieadekwatne do wiedzy ucznia, nie­sprawiedliwe, tendencyjne (27,5%) oraz nieprzestrzeganie przez uczniów norm (palenie, picie, absencja) (27,5%).Niektóre zachowania uczniów prowokowały do wszczęcia konfliktu z nau­czycielem. Należały do nich: niegrzeczne wypowiedzi ucznia lub odczytane jako niegrzeczne przez nauczyciela (10%), przejawy braku zdyscyplinowania (niesłuchanie na lekcji, niesumienność w wykonywaniu obowiązków szkol­nych, brak przygotowania do lekcji) (7,5%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *