OCENA PRZETWORÓW Z MLEKA

Do przetworów z mleka zaliczamy: sery, mleko chude, maślankę, serwatkę. (Masło i śmietana ze względu na inną wartość odżywczą są zaliczane do tłuszczów). Wartość tych produktów polega głównie na tym, że zawierają wiele składników najistotniejszych dla mleka, a więc: białka, wapnia i witaminy B2. Na poprzednich stronach przedstawiono zawartość składników odżywczych w 100 g produktu. Jak widać z darach liczbowych, mleko chude i maślanka są zupełnie dobrym źródłem wyżej wymienionych składników. Na uwagę zasługuje również serwatka zawiera ona dosyć duże ilości wapnia i witaminy B2, a nawet pewne ilości białka. Wartość serów waha się w dosyć dużych granicach, zarżnie od lego, ile zawierają suchej masy, tłuszczu itd. Mleko, dobry pokarm dla człowieka, jest niestety doskonałą pożywką dla ¡różnego rodzaju drobnoustrojów. Poza drobnoustrojami niechorobotwórczymi, do których należą bakterie kwasu mlekowego, powodujące kwaśnienie i ścinanie się mleka, należy pamiętać o bakteriach chorobotwórczych. Są nimi prątki gruźlicy, pałeczki duru brzusznego i durów rzekomych, czerwonki, zarazki pryszczycy, choroby Banga i inne. Produkty, w których występują bakterie, mogą się psuć, nie nadają się do spożycia, zmniejsza się okres ich trwałości. Bakterie chorobotwórcze zagrażają zdrowiu człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *