ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Odpowiedź na to pytanie wymagała spojrzenia na konflikt z perspektywy partnera interakcji, w tym przypadku – ucznia. 18,35% respon­dentów jednoznacznie stwierdziło, że nie potrafią wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie. Blisko 40% nie udzieliło w ogóle odpowiedzi. Wskazuje to na mały wgląd nauczyciela w sposób rozumowania drugiej strony w konflikcie. Pozostali nauczyciele odpowiadali bardzo różnorodnie, wskazując powody niezgody ze strony ucznia na warunki porozumienia w spornej kwestii. Zaliczają do nich: niezgodę na wymagania nauczyciela (5,5%), na ograniczanie samodzielności, na podporządkowanie się, na prawo nauczyciela do korygowania zachowań wycho­wanków, na ujawnienie swojej winy w konflikcie (po 2,75%). Rzadziej, w opinii nauczycieli, w sytuacji konfliktowej problemem dla uczniów jest zaakceptowa­nie prawdziwej wersji wydarzeń, grożącej im kary, agresji ze strony mnych, konieczności przestrzegania wcześniej ustalonych norm i zakresu obowiązków związanych z nauką (po 1,83%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *