PATRZENIE NA AGRESJĘ SZKOLNĄ

Na agresję szkolną można również patrzeć jak na składnikbardziej uogól­nionego wzorca zachowania cechującego się postawą antyspołeczną i bra­kiem zdyscyplinowania. Wyniki moich dalszych badań potwierdziły ten pogląd. OK. 60% chłopców, których scharakteryzowałem jako uczniów agresywnych w klasach 6-9 zostało skazanych przynajmniej raz za przestęp­stwo popełnione przed ukończeniem 24 lat. Co więcej, aż 35-40% byłych uczniów agresywnych posiadało 3 lub więcej wyroków do tego wieku, w porównaniu z jedynie 10% chłopców z grupy kontrolnej (nie będących uczniami agresywnymi ani ofiarami w klasach 6-9). Zatem jako młodzi dorośli dawni uczniowie agresywni wykazywali czterokrotny wzrost pozio­mu popełnienia stosunkowo poważnych przestępstw recydywistycznych u- dokumentowanych w urzędowych rejestrach skazanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *