PODSTAWOWE PRZESŁANIE

Podstawowe przesłanie naszych badań jest całkiem jasne: znaczna redukcja zjawisk agresji szkolnej i związanych z nią problemów jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiedniego programu interwencyjnego. Program ten moż­na wdrożyć stosunkowo prostymi środkami i bez znacznych kosztów. Wprowa­dzenie programu da w efekcie niewątpliwie pozytywne skutki. Ewentualna konfrontacja z tymi problemami nie zależy już od tego, czy posiadamy wiedzę niezbędną do osiągnięcia pożądanych zmian. Chodzi tu raczej o naszą chęć do zaangażowania się i do wykorzystania istniejącej wiedzy w celu przeciwstawienia się tym zjawiskom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *