PODSTAWOWE ZASADY

Program interwencyjny zbudowany jest na ograniczonym zbiorze kluczo­wych zasad, które wywodzą się głównie z badań nad rozwojem i modyfikacją implikowanych problemów zachowania, a w szczególności zachowania ag­resywnego. Istnieje zatem potrzeba, ażeby spróbować stworzyć środowisko szkolne (idealnie także domowe), które charakteryzowałoby się ciepłem, pozytywnym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony dorosłych z jed­nej strony i jasno określonymi granicami nieakceptowanego zachowania z drugiej strony. W przypadkach pogwałcenia tych granic i zasad należy stosować sankcje, które nie są oparte na sile fizycznej i wrogim zachowaniu. Te dwie ostatnie zasady implikują oczywiście pewien stopień nadzoru nad czynnościami uczniów w szkole i poza szkołą. I wreszcie dorośli, zarówno w szkole, jak i w domu powinni działać jako autorytet, przynajmniej w pew­nych dziedzinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *