POWÓD WIELU KONFLIKTÓW

Uczniowie sądzą, że powodem wielu niepotrzebnych konfliktów jest brak tolerancji u nauczycieli, zrozumienia wobec zachowań uczniów i ich odmien­ność (7,5%)Najsilniej odczuwaną przez uczniów przeszkodą na drodze do porozumie­nia z nauczycielem okazały się te decyzje nauczyciela, które uczniowie spostrzegali jako niesprawiedliwe (25,58%). Były one, w opinii uczniów, spowodowane sztywnością i tendencyjnością spojrzenia nauczyciela na ucz­nia (złośliwy, agresywny, dokuczliwy), nadmierną pewnością siebie w roli zawodowej, dominacją eksponowaną w kontaktach z uczniami rozszerzają­cym się dystansem wzajemnym (mur nie do przebycia – pisze jedna z uczen­nic), trudnościami i oporami nauczyciela, aby przyznać się do własnego błędu.Prowokują do konfliktów także lekceważące, ironiczne uwagi kierowane do ucznia (11,63%) oraz zbyt drastyczne reakcje na drobne przewinienia np. zamiast uwagi krytycznej-wyrzucenie ucznia z klasy lub postawienie oceny niedostatecznej z przedmiotu (4,65%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *