POWSTAŁE EMOCJE

W połączeniu ze znaczną zmiennoś­cią w nastrojach, nerwowością i wybuchowością (14,28% wypowiedzi bada­nych) – oddala się możliwość współpracy obu stron w konflikcie.Uczniowie silniej niż nauczyciele obarczają winą za konflikt nauczycieli (32,35%). Znaczna ich część (67,64% w tej grupie) przyznaje się do własnych błędów spowodowanych brakiem pilności, wytrwałości, błędną oceną wyjś­ciowej sytuacji konfliktowej (myślałam, ze mogę sobie pozwolić na więcej – pisze jedna z uczennic) i oczekiwań nauczyciela, brakiem równowagi emo­cjonalnej, pewnością siebie i negatywnym stosunkiem do nauczyciela.Emocje powstałe w wyniku konfliktu są u uczniów silniejsze i częściej negatywne niż u nauczycieli. Dominują wśród nich irytacja i złość (nawet ukryta nienawiść) (44,11%), rozgoryczenie z powodu poczucia niesprawied­liwego potraktowania przez nauczyciela (23,52%). Bardzo rzadko była to satysfakcja, radość wygranej (2,9%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *