PÓŹNIEJSI BADACZE

Badacze ograniczali powyższą hipotezę, poddając w wątpliwość podstawowe założenie o tym, że powodem każdej agresji jest frustracja oraz, że po każdej frustracji następuje agresja. Zdaniem Millera (za: Skomy 1976),w sytuacjach frastracyjnych, kara lub nawet sama groźba kary wpływa ha­mująco na impulsy pobudzające do agresji i powoduje wystąpienie reakcji nieagresywnych. Z kolei Sears (za: Skomy 1976) wykazał, że następstwem frustracji bywa u dzieci nie tylko agresja, lecz również fiksacja, regresja lub substytucja.Hipotezę o związku agresji z frustracją podtrzymują Bandura i Walters (1968) oraz Skomy (1968). Agresywność przejawiana przez dziecko bywa konsekwencją blokady potrzeby afiliacji spowodowanej oziębłościąuczucio- wą rodziców, brakiem z ich strony objawów serdeczności i życzliwości, nadmierną surowością oraz stosowaniem licznych kar fizycznych. Blokada potrzeby uznania społecznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *