POZYTYWNE ZACHOWANIE

Dla pozytywnego zachowania się w sytuacjach konfliktowych konieczne jest również poszerzenie wiedzy nauczycieli i uczniów na temat ewentual­nych zysków i strat w wyniku konfliktu, na temat zachowań, których nie wolno ujawnić wobec partnera, aby go nie obrazić, nie poniżyć, nie sprowo­kować do agresji i rewanżu. Brak poszanowania uczuć, wartości i interesów partnera (zob. także Jundziłł 1993, Szyszko-Bogusz 1982), nie pomaga w rozwiązywaniu konfliktów szkol­nych między nauczycielami i uczniami i źle wpływa na wzajemne relacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *