PREZENTOWANY MATERIAŁ

Prezentowany materiał stanowi wstępną relację z badań zrealizowanych na reprezentatywnej próbie młodzieży z ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych województwa szczecińskiego (N= 1738). Infor­macje zbierano od młodzieży drogą ankiety i dotyczyły one zarówno agresji i przemocy stosowanej przez kolegów, jak i opinii na temat przemocy stoso­wanej wobec innych przez badanych w ich samoocenach.Analizę zdiagnozowanego zjawiska agresji wśród młodzieży, z uwzględnie­niem zróżnicowań występujących w obrębie poszczególnych rodzajów szkół, do których uczęszczała badana młodzież, jak też porównanie danych dotyczących opinii młodzieży na temat stosowania przez ich kolegów przemocy fizycznej z deklaracjami stosowanej przez siebie przemocy .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *