PRZEPROWADZONA BADANIA

Badania przeprowadzono w lutym i marcu 1994 roku z grupą 121 nauczy­cieli uczących w szkołach podstawowych i średnich (o różnym stażu zawodo­wym) oraz 40 uczniów szkół średnich (17-18 lat).Metodą badań był sondaż diagnostyczny, a w charakterze techniki wyko­rzystano ankietę własnej konstrukcji (w dwóch wersjach: dla nauczyciela i dla ucznia) dotyczącą wszystkich faz konfliktu: fazy rozpoczęcia, rozwinięcia i zakończenia konfliktu, z uwzględnieniem wzajemnej percepcji, przeżywa­nych emocji oraz umiejętności społecznych związanych z wzajemnym ko­munikowaniem się partnerów.Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety proszono nauczycieli o przy­pomnienie sobie ostatnio przeżywanej sytuacji konfliktowej i odpowiedź na szereg pytań (24 pytania).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *