RODZAJE AGRESJI

U dzieci i młodzieży agresywne zachowanie się przyjmuje postać bójek i kłótni z rówieśnikami, nieuzasadnionego skarżenia, złośliwych plotek czy mściwości przejawianej w stosunku do kolegów. Agresja może być również kierowana przeciwko osobom dorosłym i przedmiotom. Zdaniem Skomego, (1976) jeśli u kogoś występują liczne zachowania agresywne, nazywamy go mianem agresywnego. Mamy wtedy do czynienia z pewnymi tendencjami lub skłonnościami agresywnymi czy też z agresją traktowaną jako względnie trwałą cechą osobowości.Dla wyjaśnienia genezy agresywnego zachowania się niezbędne jest poz­nanie mechanizmów jej powstania. W badaniach psychologicznych wykryto trzy rodzaje agresji: frustracyjną, naśladowczą oraz instrumentalną. W bada­niach fizjologicznych wykryto czwarty rodzaj agresji, a mianowicie agresję patologiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *