RODZAJE SKUTKÓW

Modelowanie może prowadzić do trzech rodzajów skutków. Pierwszym skutkiem modelowania jest zaznajomienie się z nie znanym do tej pory wzorem zachowania, np. z zachowaniem agresywnym. Drugim skutkiem modelowania może być rozhamowanie reakcji, którą wcześniej nauczono się hamować (efekt rozhamowania) lub powstrzymanie się od jakiegoś zacho­wania (efekthamowania). Efekt rozhamowania może wystąpić wówczas, gdy obserwujemy, że jakaś osoba zachowująca się agresywnie, została za to zachowanie nagrodzona i przeciwnie, efekt hamowania będziemy obserwo­wać wówczas, gdy zostanie ona za swoje zachowanie ukarana. Trzecim skutkiem modelowania jest łatwiejsze ujawnianie pewnych zachowań (efekt facylitacji), czyli „zarażanie się” zachowaniami innych osób – modeli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *