Sledzie po japonsku

Ważnym warunkiem jest właściwe ułożenie jadłospisu, to znaczy odpowiednie rozmieszczenie produktów na poszczególne posiłki; decyduje to niejednokrotnie o pełnym wykorzystaniu składników. I wreszcie warunek trzeci prawidłowe sporządzanie potraw. Przez niewłaściwe obchodzenie się z produktami w cza-sie ich magazynowania czy sporządzania możemy spowodować straty składników odżywczych, a czasem nawet całkowite ich zniszczenie. Ale i tego unikniemy, zaglądając do innych rozdziałów, gdzie wszystko wyłożono jak „kawę na łiiwę”.
Aby spełnić pierwszy warunek, musimy wiedzieć, ile i jakich składników należy „połknąć” co dzień. A jakie produkty dostarczą nam tych składników? Istnieją tabele, bardzo dokładnie określające ilości składników w różnych produktach. Ponieważ jednak nie zawsze mamy czas zagłębiać się w liczby, a na obozie jest to w ogóle zbyt skomplikowane, przeto skorzystajmy z prostszego sposobu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *