Sposób obliczenia dziennego zapotrzebowania na produkty

Skład produktów oraz potrzebną ich ilość wpisujemy na podstawie receptur potraw, które znajdują się w następnej części strony. Tę czynność, jak również obliczenie wartości kalorycznej każdego produktu, wykonały już za was autorki. Sami natomiast musicie wypełnić trzy ostatnie puste rubryki, bo, niestety, nie można było z góry przewidzieć, ile osób pojedzie na wasz właśnie obóz. Nie jest to jednak wysiłek przekraczający ludzkie możliwości. Wystarczy pomnożyć liczby z rubryki 3 przez ilość uczestników waszego obozu i otrzymacie zapotrzebowanie na produkty. Jeśli liczbę zapisaną w rubryce 6 pomnożycie przez cenę 1 kg, obliczycie wartość danego produktu. W rubryce 1 podano wykaz potrzebnych produktów w rozbiciu na grupy, w rubrykach od 2 — 11 ilość produktów potrzebną do realizacji jadłospisów z 10 dni; w rubryce 13 podano przeciętną średnią dzienną normę poszczególnych produktów, a w rubryce 14 normę w grupach. W dwóch następnych rubrykach podano dla porównania zalecane racje dla chłopców i dziewcząt; i wreszcie w ostatnich rubrykach kalkulację kasztów projektowanej racji pokarmowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *