SPRZECZNE INTERESY

Frustracja związana z odbywającymi się na terenie szkoły interakcjami między nauczycielami i uczniami wiąże się często ze sprzecznymi interesami i dążeniami obu stron. Nauczyciele bowiem pragną urabiać uczniów według przyjętego wzoru, a uczeń chce być sobą, podmiotem decydującym o włas- nymrozwoju. Prowadzi to do wzajemnego „mocowania się” wychowawców i wychowanków, niejako stojących po różnych stronach barykady. Trudno się wobec tego dziwić, że w efekcie badań Olubińskiego (1991, s. 89 i n.) okazało się, iż połowa uczniów w szkole deklaruje wyraźnie złe samopoczu­cie, posiada negatywny stosunek do zadań i obowiązków szkolnych, wypły­wający głównie z formalizmu dydaktycznego oraz uniformizmu organizacyj­nego, odczuwa paraliżujący ich strach przed nauczycielami a także czuje się poniżana, bezsilna wobec woluntarystycznych i niesprawiedliwych ocen, którymi posługują się wobec nich nauczyciele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *