ŚWIAT UCZNIÓW

Świat uczniów ZSZ jest światem bardziej brutalnym, mniej solidarnym, bardziej skłonnym załatwiać swoje potrzeby przy użyciu siły – z kolei wśród licealistów częściej znajdujemy zawiązki postaw, które w przyszłości mogą zaowocować wynalazczością na polu zorganizowanej przestępczości.Licealiści częściej są obserwatorami przemocy, uczniowie ZSZ jej obiek­tem – ale ani jedni, ani drudzy nie kwapią się do sięgania po pomoc nauczy­cieli, nawet, gdy sytuacja jest naprawdę drastyczna.Z porównania danych tabeli nr 5 i 6 wynika, że w miarę odchodzenia od komponentu poznawczego postawy, rola dyrekcji i nauczycieli spada: w pła­szczyźnie powinności konieczność zaangażowania grona pedagogicznego widzi prawie 1/3 badanych – w płaszczyźnie behawioralnej – już tylko 13%. Wśród czynników budujących płaszczyzną emocjonalną wychowawca nie pojawia sie wcale, czy to jako przyjaciel, czy „łubiany nauczyciel”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *