SZEREG FRUSTRACJI

Niedoinwestowana, z przeżywającymi szereg frustracji nauczyciela­mi, z nadmiernie licznymi klasami, nie jest w stanie realizować niezbędnych w dzisiejszej rzeczywistości zadań, do których w szczególności należy indy­widualizacja nauczania i wychowania. Przedstawione wyniki badań wyraźnie wskazują na fakt, iż młodzież znajdująca się w różnych typach i rodzajach szkół wymaga indywidualnego, specyficznego oddziaływania. W szkole na­tomiast nadal funkcjonuje kategoria „klasa” a nie – „uczeń”. Z zadaniem tym wiąże się przede wszystkim konieczność zmniejszenia ilości uczniów w kla­sach, ale i nabywanie przez nauczycieli umiejętności nawiązywania kontaktu z uczniem i jego rodzicami, oraz przemodelowywanie stosunków szkolnych z autorytarnych na demokratyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *