TYPOWI AGRESORZY

Jeśli są to chłopcy, to są oni prawdopodobnie silniejsi niż pozostali chłopcy, a szczególnie ofiary.Istnieje powszechne przekonanie wśród psychologów i psychiatrów, że jednostki ze wzorcami zachowania agresywnego i brutalnego są w istocie „pod warstwą zewnętrzną” osobami niespokojnymi i niepewnymi. Założe­niu, że uczniowie agresywni posiadają wewnętrzne poczucie niepewności poświęciłem szereg swoich badań, stosując wielorakie metody. Wyniki tych badań nie potwierdziły tej powszechnej opinii, a raczej wskazywały na coś innego. Uczniów agresywnych w niewielkim stopniu cechował niepokój i brak pewności siebie lub odznaczali się tymi cechami w stopniu przecięt­nym. Nie cierpieli na niską ocenę samych siebie.Ogólnie typowych uczniów agresywnych można opisać jako posiadają­cych model reakcji agresywnej połączonej (w przypadku chłopców) z sita fizyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *