W nowym zwierciadle wakacje cda

Po prostu przedstawione ilości produktów mnożymy przez ilość osób i otrzymujemy dzienne zapotrzebowanie. Wynik mnożymy przez ilość dni i już znamy zapotrzebowanie na produkty dla wszystkich i na cały okres. Teraz możemy już zrobić orientacyjną kalkulację kosztów wyżywienia i plan zaopatrzenia. Może zaistnieć jednak pewna trudność: np. uczestnikami obozu są dzieci lub młodzież w różnym wieku. Jaką dzienną rację pokarmową należy wtedy przyjąć? Jeśli jakoś grupa w zespole znacznie przeważa, można przyjąć dla wszystkich normy zalecane dla tej grupy wieku. Jeżeli jednak skład grupy jest bardziej zróżnicowany, należy ustalić dzienne zapotrzebowanie dla każdej grupy osób a potem przez dodanie otrzymanych liczb ustalić dzienne zapotrzebowanie dla całego zespołu. Przerobimy to sobie na jakimś konkretnym przykładzie w następnym rozdziale, w którym będziemy już mówić o układaniu jadłospisu na obóz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *