W OPRESJI

W kategoriach opresji najwyższą rangę zyskuje kategoria 5, tj. demons¬trowanie władzy, które w odniesieniu do uczniów przybiera nieraz drastyczne formy, tzw. „szkolenia kotów” czy też „gonienia kotów”. Terminem tym określa się zmuszanie młodszych uczniów do wykonywania poniżających czynności, jak np. salutowanie przed starszym uczniem („gnembili, zmuszali oddawać honor”), nakaz poruszania się biegiem („gonili kotów i musieli latać całą przerwę” (7Z). Należy tu także brutalne popychanie młodszych na ściany, co się określa jako „rzut kotem”, a także zmuszanie do śpiewu – tzw. „grająca szafa”. Jeden z uczniów podaje, iż „dla uczczenia starszych klas musiał latać samolotem” (16Z), inny „mieść zapałką poręcz,, (91 Z). I w ogóle „jeśli się jest kotem to trzeba robić różne okropne rzeczy” (2L).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *