W SŁABEJ POPULACJI

Kategorią przejawiającą się nieco tylko słabiej w badanej populacji jest agresja słowna. Uczniowie przezywają się nawzajem, ośmieszają, używają słów uważa­nych powszechnie za obrażliwe: „mówiła takie słowa, że głowa boli” (13L), „są hamscy i tylko K. K. K.” (52L), „dziewczynki przezywają od brzydkich słów” (33Z). Uczniowie „często nie zgadzają się ze sobąitak strasznie przeklinają” (73L). Wyżej wymienione zachowania uczniów uzupełnia agresja fizyczna. Są tu różnego rodzaju „blachy”, tj. uderzenia w głowę, „fangi” tj. uderzenia w nos, „wach- le”, czyli ciągnięcie za uszy, a także zwyczajne Junt/’, czyli bicie. Agresja fizyczna przybiera także formę udziału w obezwładnianiu kolegi, który nie chce się poddać: ..przyczymywali i dawali fangę jak kłoś się slavvi;il”(88Z).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *