WSPÓŁPRACA I KOOPERACJA

Współpraca i kooperacja, o których tyle się pisze w literaturze na temat twórczych technik negocjacji są strategią bardzo słabo opanowaną przez nauczycieli i uczniów. Ich kompetencje komunikacyjne i interpersonalne też pozostawiają wiele do życzenia. Warto by obie strony próbowały wzbogacić repertuar swoich możliwości w tym zakresie w celu nawiązania dialogu, czyli …procesu, przez który – jak pisze Nawratil (cyt. za: Tchórzewski 1993, s. 73)-   dwa podmioty używają słowa w zamiarze osiągnięcia zrozumienia tego, co każdy z nich myśli i czym żyje oraz dzięki któremu dochodzą w pewnej mierze do zbliżenia wzajemnego swoich punktów widzenia i właściwego sobie spo­sobu bycia. Dialog jest trudny, bowiem wymaga bezinteresownej cierpliwoś­ci, przezwyciężenia miłości własnej, zaufania wobec drugiego człowieka, a także systematycznego korygowania siebie w świetle jego myśli (por. także Gałaś 1993).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *