WŚRÓD CECH

Wśród cech dyskwalifikujących nauczyciela jako fachowca, najczęściej pojawiają się faworyzowanie jednych uczniów kosz­tem innych oraz tolerowanie i popieranie lizusostwa: „nie chciałam sie pod­lizywać przez co miałam niższe oceny” (71 L ), „lizus jest zawsze górą”. Relatywnie rzadziej natomiast pojawia się rękoczyn.Możemy stwierdzić więc, że opresyjność szkoły przyjęła w r. 1993 formy bardziej nasilone a jednocześnie bardziej zakamuflowane.Kategorie opresji, rozpatrywane wedle typu kontynuowanej przez ucznia szkoły, różnicują wyżej nakreślony obraz: zachowania naruszające godność ucznia odnotowywane są na I miejscu zarówno przez uczniów LO jak i ZSZ, przy czym dla LO jest to zdecydowanie najpoważniejsze uchybienie nauczyciela, odnotowywane wielokrotnie częściej, niż inne, budzące sprzeciw, czyny. Wśród uczniów ZSZ kategoria ta występuje ex aeąuo z presją dydaktyczną, która z kolei dla licealistów nie jest problemem tak poważnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *