WYPIERANIE MENTALNOŚCI

Mentalność tę wspiera karykaturalnie przez uczniów pojmowana idea wolnego rynku: „jako że jestem starszy, tobym zaprzestał tym grabieżom wziął forsę i 30% wartości oddałbym maluchom a 70% dla siebie bo jest Wat i w ogóle za obronę” .Możemy stwierdzić, że najliczniej reprezentowana postawa interwencji (62% badanych) posiada zarazem bogatsze motywy, niż postawa powstrzy­mania się od działania (18% badanych), czy też interwencji warunkowej (12%).W pierwszej grupie motywów na I miejscu znalazły się: poczucie słusz­ności i zasady fair play, następnie kategoria „inne”. Tę samą rangę posiadają współczucie i konieczność ukarania sprawców, następnie niechęć do przemo­cy oraz solidarność koleżeńska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *