Z PROWADZONYCH BADAŃ

Pojawia się zatem wątpliwość, co do możliwości kształtowania przez pedagogów z tych szkół umiejętności samodzielnego myślenia młodzieży, formułowania i rozwiązywania problemów, samookreślenia się w życiu i pracy zawodowej. Tym bardziej, iż dotyczy to młodzieży przygotowywa­nej do podjęcia studiów wyższych i pracy zawodowej wymagającej posta­wy twórczej (młodzież ze szkoły artystycznej).Z prowadzonych (w przeciągu ostatnich 10 lat) badań wynika, że w znacz­nej części diagnozowanych szkół, profilaktyka postrzegana jest jako prze­ciwdziałanie określonemu zjawisku w początkowej fazie jego rozwoju. Nie podejmuje się z reguły działań uprzedzających pojawienie się danego zagrożenia, które są najskuteczniejsze i stosunkowo najmniej kosztowne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *