ZAKAŻENIA POKARMOWE

Są to choroby wywołane przez spożycie pokarmów zawierających drobnoustroje szkodliwe dla organizmu. Różnią się tym od zatruć, że występują mniej gwałtownie, a nawet mogą mieć charakter przewlekły. Do zakażeń pokarmowych należą: czerwonka bakteryjna, żółtaczka zakaźna, włośnica (trychinoza), dur brzuszny, gruźlica, .pryszczyca i inne. Jak z powyższego widać drobnoustroje mogą wywoływać zatrucia, i zakażenia pokarmowe. Drobnoustroje dostają się do pożywienia poprzez nosicieli, którymi mogą być ludzie, zwierzęta domowe, ptactwo. Na przykład człowiek może być nosicielem duru brzusznego czerwonki gryzonie, ptactwo domowe, świnie, czasem bydło mogą być nosicielami duru rzekomego. Drobnoustroje mogą być również przenoszone przez owady, głównie muchy dostają się na produkty z pyłem, z ziemią (np. na warzywach), z brudnych naczyń i opakowań, brudnych rąk, bezpośrednio od chorego zwierzęcia (np. bakterie gruźlicy do mleka).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *