ZAWARTE PYTANIA

Pytania, zawarte w ankiecie prowadzonego sondażu diagnostycznego, któ­re zostaną poddane analizie, brzmiały: Mówi się czasem o szkole, ze jest źródłem strachu, lęku, negatywnych przeżyć. Zastanów się i odpowiedz, czy zgadzasz się z taką opinią ? Jeśli tak to co takiego działo się w szkole, co robili nauczyciele lub uczniowie z rzeczy, które budziły Twój sprzeciw? – Wyobraź sobie następujące sytuacje:… jesteś świadkiem jak starsi chłopcy z 8 klasy wymuszają od młodszych dzieci pieniądze i różne usługi, grożąc pobiciem. Co powinieneś zrobić? Co prawdopodobnie zrobisz? Dlaczego? W podobny sposób, jak wyżej zasygnalizowane wymuszenie rozbójnicze opisano agresję nauczyciela, dewastację mienia, drastyczną niesprawiedli­wość oraz zażywanie narkotyków. Pytanie zadawane uczniom w związku z w/w sytuacjami brzmiało: „Czy podobne do opisanych sytuacje rzeczywiś­cie obserwowałeś w swojej szkole? Jeśli tak – to które?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *