ZBIOROWOŚĆ DOROSŁYCH

Zbiorowość dorosłych w małym stopniu postrzegana jest jako realny czy- nik, który w opisanej sytaucji warto brać pod uwagę. Na koniec warto kilka zdań poświęcić niektórym wypowiedziom, zawar­tym w kategorii „inne”, gdyż zdają się one sugerować istnienie u części przynajmniej uczniów typu świadomości, który określić można by jako „mentalność gangstera”. Uczniowie ci, w płaszczyźnie powinności, zazna­czają, że powinno się interweniować, zaś w płaszczyźnie behawioralnej do­wiadujemy się, że owa interwencja ma polegać na przegonieniu napastników w celu zabrania im pieniędzy: „pogonię i zabiorę siano” (32Z), , jako że jestem starszy wezmę im pieniądze a młodszym puszczę wolno,, (22L). Kilku uczniów deklaruje, że pomoże dzieciom w opisanej sytuacji aby „przejąć interes” (52L), (48Z).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *