ZNACZNIE GORZEJ

Znacznie gorzej oceniali nauczycieli uczniowie w lice­ach i technikach, natomiast w szkołach: średniej artystycznej i pomaturalnej twierdzili, iż w zdecydowanej większości nauczyciele unikają nawiązywania tego rodzaju kontaktów. Tak więc znaczna część młodzieży (od około połowy aż po 3/4 uczniów w szkole średniej artystycznej), wskazywała na istnienie u swoich nauczycieli negatywnego nastawienia do nawiązywania z uczniami kontaktu. Ze szczególnym nasileniem zjawisko to wystąpiło w szkole artys­tycznej i pomaturalnej. W tej ostatniej nie znalazła się ani jedna osoba, która potwierdziłaby występowanie bliskich kontaktów między nauczycielami i uczniami, przy czym 57,2% badanych uczniów z tej szkoły uchyliło się od odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *